Καριέρα

 

Με πίστη στις αξίες και το όραμά της, η Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε. τοποθετεί το ανθρώπινο δυναμικό στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, θεωρώντας το θεμέλιο λίθο για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και τη διαμόρφωση αποτελεσματικών εταιρικών διαδικασιών.

Η επιτυχία της Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε. στηρίζεται διαχρονικά στον ανθρώπινο παράγοντα, έχοντας εξελιχθεί σε επιχειρηματικό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Στόχος της εταιρείας είναι οι άνθρωποι της, να μπορούν να συνδυάζουν αρμονικά την επαγγελματική με την προσωπική ζωή.

Αυτή η κυρίαρχη ανθρωποκεντρική κουλτούρα, σε συνδυασμό με το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, συμβάλλει στην επίτευξη της προσωπικής ισορροπίας, ενισχύει την ομαδικότητα και επιτρέπει στους εργαζόμενους να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία, την πείρα και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης που προσφέρει η εταιρεία, με δεδομένη την ηγετική της θέση στον χώρο.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Συντηρητής παραγωγής

Περιγραφή
Το αντικείμενο της θέσης αφορά την συντήρηση μηχανών παραγωγής, την αντιμετώπιση προβλημάτων, την επικοινωνία με προμηθευτές εξωτερικού, τις βελτιώσεις στην παραγωγή και την τήρηση αποθέματος ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό της παραγωγής.  Η παραγωγή αποτελείται από μηχανές CNC, μηχανές επιστρώσεων, περιφερειακές μηχανές (αεροσυμπιεστές, ψύξη, θέρμανση, υποσταθμός ΜΤ).   Απαιτούμενα Προσόντα:
  • Πτυχίο ηλεκτρονικού
  • Ηλεκτρολογικές γνώσεις
  • Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστα αγγλικά
  • Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών (Windows και εξειδικευμένα προγράμματα υπολογιστών)
Η εταιρεία παρέχει εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Παραγωγής.   Αίτηση