Δοκιμαστικοί Σκελετοί

 
 

Δοκιμαστικός σκελετός Oculus UB4 με θέσεις για 5+5 φακούς, εργονομικός σχεδιασμός, ρύθμιση διακορικής από 46 έως 82 χιλ. ρύθμιση μήκους βραχίονα, κλίμακα μέτρησης Vertex.

Δυνατότητα τοποθέτησης πολωτικών φίλτρων (διατίθενται χωριστά).

Σκελετοί 1
Σκελετοί 2

Δοκιμαστικός σκελετός  TF IV με θέσεις για 5+5 φακούς, ρύθμιση διακορικής,  ρύθμιση μήκους και κλίσης βραχίονα

Δοκιμαστικός σκελετός TF II με θέσεις για 4+4 φακούς ρύθμιση διακορικής,  ρύθμιση μήκους και κλίσης βραχίονα.

Σκελετοί 3

Product Enquiry