Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο επίκεντρο

Από τη σύσταση της η εταιρεία Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας και του επαγγελματία οπτικού. Με βασικό κίνητρο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον που διέπει την εταιρεία, η Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε. θέτει και επίσημα πλέον την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο επίκεντρο των ενεργειών της. Στα πλαίσια του στρατηγικού της σχεδιασμού η διοίκηση της εταιρείας με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τον πρώτο συνοπτικό Απολογισμό Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης για την περίοδο 2010 – 2013.

Το έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να το βρείτε παρακάτω.