Τοπογράφος SBM OS1000

 

Ο τοπογράφος OS1000 της SBM Sistemi παρέχει πλήρη αξιολόγηση της οφθαλμικής επιφάνειας, ενώ παράλληλα προσφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία για την διαχείριση της ξηροφθαλμίας.

Γνωρίστε τον νέο τοπογράφο OS1000 στην CircumEye#5 στις 18 Νοεμβρίου!

 
 

Product Enquiry