ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Τα μάτια μας είναι μοναδικά.
Με διαδραστικές μετρήσεις,  το Visioffice X, παρουσιάζει και προτείνει εξατομικευμένες λύσεις οφθαλμικών φακών  για όραση υψηλής ευκρίνειας.

 
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Το Visioffice® λαμβάνει μετρήσεις με ακρίβεια ενός δεκάτου του χιλιοστού.

Σε συνδυασμό με την λειτουργία H3D δημιουργεί μια τρισδιάστατη ψηφιακή ανακατασκευή του συνδυασμού οφθαλμού-φακού-σκελετού με την στατιστική ανάλυση της φυσικής στάσης του πελάτη.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Για να διασφαλίσει την αξιοπιστία των μετρήσεων, το Visioffice® X χρησιμοποιεί: βελτιστοποιημένα  πρωτόκολλα μετρήσεων, πολλαπλές κάμερες (μία HD και δύο υπέρυθρες) που λειτουργούν ταυτόχρονα και έχουν δυνατότητα λήψης μετρήσεων και μέσω φακών ηλίου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΚΩΝ

Χάρη στο Visioffice®, μπορείτε να επωφεληθείτε από αποκλειστικές τεχνολογίες που επιτρέπουν την εξατομίκευση των φακών και προσφέρουν την καλύτερη οπτική απόδοση των φακών Essilor.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ EYECODE

Υπολογίζει την ακριβή θέση του Κέντρου Περιστροφής Ματιών (Eye Rotation Center) για να παρέχετε στους πελάτες σας άμεση καθαρή όραση χωρίς προσπάθεια.

ΑΝΑΛΥΣΗ H3D

Αναλύει τη φυσική στάση του πελάτη κατά τη μακρινή όραση για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη άνεση.

ΜΕΤΡΗΣΗ NVB (Near Vision Behaviour)

Αναδημιουργεί μια οικεία εργασία κοντινής όρασης (μέσω της εφαρμογής Varilux X series) για να κατανοήσετε πώς ο κάθε πελάτης σας χρησιμοποιεί φυσικά τα μάτια του κατά την κοντινή όραση. Εξασφαλίζει καλύτερη και ταχύτερη προσαρμογή στους νέους φακούς . (Η λειτουργία NVB είναι προαιρετική)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ VIDEO

Τα επεξηγηματικά ψηφιακά σχέδια που εμφανίζονται στις οθόνες του Visioffice® X επιτρέπουν στους πελάτες σας να κατανοήσουν αμέσως τα οφέλη των εξατομικευμένων φακών και να τονίσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία του οπτικού.

Product Enquiry